Konsultacje Urzędu  Rozwój Lokalny

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021 - 2027 z perspektywą do roku 2030

Strategia Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 jest opracowywana w formule ekspercko-partycypacyjnej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie, jednostkami administracji samorządowej oraz partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi.

Do zakończenia zostało: d. i godz.

Aktywne punkty konsultacji

 
Pomoc

Aktywne punkty konsultacji

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021 - 2027 z perspektywą do roku 2030

Opis

Strategia Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 jest opracowywana w formule ekspercko-partycypacyjnej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie, jednostkami administracji samorządowej oraz partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi.

Szczegółowy opis konsultacji

Proces opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 jest realizowany z poszanowaniem celów, zasad i dobrych praktyk partycypacji społecznej (w tym konsultacji społecznych) zapewniając możliwość aktywnego uczestnictwa interesariuszy w procesie planistycznym i uzyskania szerszej reprezentacji i poparcia społecznego dla decyzji strategicznych.
Istotą procesu partycypacji jest poznanie opinii partnerów publicznych i społecznych dotyczących barier, problemów i kierunków rozwoju powiatu krasnostawskiego oraz rekomendacji w zakresie przedsięwzięć, które mają być realizowane w ramach Strategii.
W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców powiatu krasnostawskiego, konsultacje projektu Strategii odbywają się drogą elektroniczną.
Udział w konsultacjach jest możliwy poprzez wypełnienie Formularza, który znajduje się w poniższym linku http://konsultacje.krasnystaw-powiat.pl/attch/consultation/c-2-7-1633344329.docx i odesłanie go na adres konsultacje.powiat@rcklubelskie.pl do dnia 18 października 2021 r. Informacje i przebieg procesu partycypacji oraz uwagi z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego przedstawione zostaną w Raporcie z przebiegu procesu partycypacji społecznej i konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 i częścią dokumentu.

Podstawa prawna

art. 3d ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLII/291/2010 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Obszar tematyczny

Rozwój Lokalny

Administrator konsultacji

Paweł Piłat

Termin konsultacji

2021-10-04 - 2021-10-18

Status konsultacji

Udostępnione

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2021-10-19

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2021-10-04
2021-10-04

Inne

Tytuł
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030
Termin
2021-10-04 - 2021-10-18
Koniec konsultacji: 2021-10-18

Aktywność uczestników

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Aktywny 22 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Projekt diagnozy społ. gosp. i przestrz. powiatu krasnostawskiego 06.04.2021 - 4
Strategia Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego - projekt-10.09.2021 - 9
Uchwała Nr CXLIX/606/2021 Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 30 września 2021 r. - 1
Zał. 2 Formularz konsultacji społecznych projektu Strategii pow. krasnostawskiego - 5

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Brak załączników

Do góry