Konsultacje Urzędu  Rozwój Lokalny

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021 - 2027 z perspektywą do roku 2030

Strategia Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 jest opracowywana w formule ekspercko-partycypacyjnej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie, jednostkami administracji samorządowej oraz partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi.

Konsultacja zakończona 2021-10-18

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021 - 2027 z perspektywą do roku 2030

Opis

Strategia Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 jest opracowywana w formule ekspercko-partycypacyjnej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krasnymstawie, jednostkami administracji samorządowej oraz partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi.

Szczegółowy opis konsultacji

Proces opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 jest realizowany z poszanowaniem celów, zasad i dobrych praktyk partycypacji społecznej (w tym konsultacji społecznych) zapewniając możliwość aktywnego uczestnictwa interesariuszy w procesie planistycznym i uzyskania szerszej reprezentacji i poparcia społecznego dla decyzji strategicznych.
Istotą procesu partycypacji jest poznanie opinii partnerów publicznych i społecznych dotyczących barier, problemów i kierunków rozwoju powiatu krasnostawskiego oraz rekomendacji w zakresie przedsięwzięć, które mają być realizowane w ramach Strategii.
W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców powiatu krasnostawskiego, konsultacje projektu Strategii odbywają się drogą elektroniczną.
Udział w konsultacjach jest możliwy poprzez wypełnienie Formularza, który znajduje się w poniższym linku http://konsultacje.krasnystaw-powiat.pl/attch/consultation/c-2-7-1633344329.docx i odesłanie go na adres konsultacje.powiat@rcklubelskie.pl do dnia 18 października 2021 r. Informacje i przebieg procesu partycypacji oraz uwagi z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego przedstawione zostaną w Raporcie z przebiegu procesu partycypacji społecznej i konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 i częścią dokumentu.

Podstawa prawna

art. 3d ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLII/291/2010 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Obszar tematyczny

Rozwój Lokalny

Administrator konsultacji

Paweł Piłat

Termin konsultacji

2021-10-04 - 2021-10-18

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2021-10-19

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2021-10-04
2021-10-04

Inne

Tytuł
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030
Termin
2021-10-04 - 2021-10-18
Koniec konsultacji: 2021-10-18

Aktywność uczestników

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 736 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Projekt diagnozy społ. gosp. i przestrz. powiatu krasnostawskiego 06.04.2021 - 5
Strategia Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego - projekt-10.09.2021 - 14
Uchwała Nr CXLIX/606/2021 Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 30 września 2021 r. - 3
Zał. 2 Formularz konsultacji społecznych projektu Strategii pow. krasnostawskiego - 9

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030

Brak załączników

Do góry